Vår nye addresse

Vår nye adresse er Silurveien 11E. Denne veien har nylig endret navn fra Ullernchausseen.

Dermed står det Ullernchausseen 82 om du søker på oss i Google, men Silurveien 11E andre steder. Begge to er gyldige navn på samme adresse.