Retusjering

Vi tar oss av diverse retusjering- og restaureringsoppdrag på skadede fotografier.

Klikk her for eksempler på retusjeringsoppdrag

R1SQ00