Åpningstider for sommeren 2021

Vi har delvis stengt på sommeren fra mandag den 12/7 til og med den 31/7.

NB!

Men vi gjør noen avtaler pr. telefon for
utlevering og nye innlevering ved behov.

GOD SOMMER!